FAQ

1.Zasto surađivati sa dizajnerom interijera?

– Ušteda Vašeg vremena
– Ušteda Vašeg novca
– Funkcionalna i moderna rješenja (nove ideje bazirane na analizi te ponudi na tržištu)
– Praktični te korisni savjeti (gdje kupiti, što kupiti, gdje uštedjeti, gdje je bitno uložiti više)
– Pozicioniranje namještaja u prostoru u skladu sa pravilima struke, smisleno te funkcionalno
– Detaljna izrada troškovnika te planiranje investicije ulaganja u uređenje ili preuređenje
– Izrada idejnog projekta
– Mogućnost kompletne organizacije projekta – od ideje, preko same izvedbe do nadzora
– Izrada izvedbenog projekta
– Uz ovlaštene, licencirane stručnjake izrada detaljnih projekata (rasvjete, instalacija, ..)
– Kreiranje podržavajućih kvadrata za vas i sve koji borave u prostoru koji se uređuje
– Feng Shui analiza prostora
– Sugestije, savjeti, preporuke (kontakti – baza dobavljača)
– Projektiranje namještaja

2. Poslovi dizajnera interijera:

1. Provjera zadatka – postavljanje samog projekta ( što klijent želi kao finalni rezultat projekta)
2. Idejno rješenje (dizajnerske ideje kako dizajnirati prostor)
3. Idejni projekt (detaljno razrađen projekt sa svim sastavnim dijelovima po kojem klijent može sam nastaviti uređenje ili adaptaciju)
4. Izvedbeni projekt (sama izvedba radova prema idejnom projektu)
5. Troškovnik (detaljno razrađeni troškovi)
6. Praćenje izvedbe radova i savjetovanje (nadzor)
7. Mogući dodatni poslovi (npr. projektiranje namještaja)
8. Snimanje postojećeg stanja i izrada podloga u mjerilu (tlocrti i nacrti)
9. Obilazak salona namještaja, prodajnih ureda, showroom-ova te prodavaonica kupaonske opreme i slično sa klijentom
10. Sudjelovanje u prikupljanju ponuda i izboru najpovoljnijeg izvođača radova
11. Savjetovanje o potrebama stručnjaka drugih struka i sl.

3.Tko je dizajner interijera?

Dizajner interijera je onaj koji pregledom zatečenog stanja objekta (nije važno o kakvom se objektu radi) postavlja sam zadatak tj. projekt koji obuhvaća želje te smjernice klijenta. Idejnim rješenjima dolazi do idejnog projekta (implementacija novih ideja u postojeće, zatečeno stanje) po kojem se dalje rade detaljno razrađeni projekti te izvedbeni projekti. Također dizajner interijera je onaj koji vodi te organizira izvođače radova te nudi usluge samog nadzora prilikom izvođenja tih istih radova. Dizajn interijera nije pak samo završni korak, to jest dekoriranje nego posao kompletne adaptacije objekata, uz uvjet da svi akteri involvirani u proces same adaptacije posjeduju propisana zakonska ovlaštenja i licence. Ono što će na kraju biti percipirano kao “ugodan prostor” , “prostor sa dobrom energijom”, “lijep prostor” zapravo je pomno osmišljen dizajn.

Dizajner interijera je onaj koji je upoznat sa zakonskom regulativom, koji je svjestan koraka i procesa, koji zna gdje uštediti, a gdje uložiti više. Onaj koji poznaje dobavljače, posjeduje kontakte te baze prodavatelja, onaj koji se instruira vezano uz nove trendove, materijale, dizajnerska rješenja te nova tehnička znanja. Sa obzirom na kvalitetno znanje te iskustvo, poznavanje umjetnina i njihove vrijednosti, poznavanje dekora i materijala, poznavanje aktualne ponude na tržištu onaj je, koje će ponuditi moderna i funkcionalna rješenja. Onaj koji je sposoban stvoriti prostor koji odgovara našim potrebama, koji pozitivno utječe na ljude koji borave u istom, na prostor koji godi našem oku.

Posao dizajnera interijera je rad s arhitektima, građevinarima, strojarima, raznim projektantima, dobavljačima namještaja, stolarima, bravarima, keramičarima, parketarima, vodoinstalaterima, zidarima i dakako, investitorima.

4.Što je idejni projekt?

Idejni projekt, tj. ideja dizajnera kako trenutni objekt ili prostor promijeniti/urediti/oplemeniti u odnosu na postojeće tj. zatečeno stanje. Projekt uključuje 3D vizualizaciju prostora te pripadajuću dokumentaciju u obliku projektne mape na osnovi koje je moguće realizirati prostor bez daljnje asistencije dizajnera. Klijent ovim projektom dobiva ideju, prikaz kako prostor može izgledati nakon zahvata, tj. uređenja te troškovnik i kontakte dobavljača (gdje kupiti sve ono što je prikazano u samom rješenju).

Novi tlocrt 2-3 prijedloga , 2-3 idejna rješenja interijera u 2D prikazu
Tlocrt s dispozicijom namještaja, opreme, podova, stropova i rasvjete
3d prikaz kako će izgledati u naravi nakon odabranog 2D rješenja
Odabir podnih obloga
Odabir zidnih obloga
Odabir boja svih površina u prostoru
Odabir zavjesa
Detaljnu razradu odabranog idejnog rješenja koja uključuje rasvjetu
Prijedlog troškovnika potrebnih radova i opreme za odabrano rješenje (Procjenu troškova – pojedinačni cjenik namještaja i opreme te materijala i rasvjete (tablični prikaz po sobama)
Listu dobavljača sukladnu projektu za kupnju namještaja te rasvjete za opremanje (baza kontakata namještaja i opreme (katalozi ili tablice, kontakt adrese, web adrese ili telefonski brojevi)

5.Što je izvedbeni projekt?

Izvedbeni projekt je orijentiran na samu izvedbu radova. Nakon odabira definiranih 3D vizuala prostora te popratne dokumentacije u vidu troškovnika, dizajner kreira izvedbeni projekt koji ovisno o kompleksnosti zadatka će obuhvaćati potpunu razradu projekta ili izradu radioničkih nacrta za izvedbu svih potrebnih radova – detaljne razrade, projekte izrade namještaja, struje, instalacija, rasvjete :

1. Detaljni projekt za izvedbu predviđenih i potrebnih radova prema detaljnom projektu (zidova, podova, stropova, rasvjete, stolarskih te ostalih potrebnih radova izuzev instalacijskih projekata koje izrađuju ing. građevine, elektrotehnike, strojarstva, dipl. Arhitekt i slično.)
2. Odabir namještaja (prikupljeni katalozi)
3. Odabir sanitarija
4. Odabir dekoracija (tapete, zavjese, ukrasi)
5. Radioničke nacrte za izradu pojedinih komada namještaja; kuhinje, ormara, pregradnih zidova etc.
Zajedno sa izvođačima dizajner interijera organizira te nadgleda projekt (nadzor) sve do potpunog opremanja prostora.

6.Zašto 3d prikaz?

Kako bi klijent mogao uistinu vidjeti (ne samo vizualizirati) kako će prostor izgledati u naravi nakon same izvedbe crta se 3dprikaz u računalnom obliku. 3d vizual uključuje:

1.raspored namještaja u tlocrtu u mjerilu (kotirani tlocrt prostora sa ucrtanim namještajem)
2.projekt 3d sa renderom (u kojem vidimo kako će prostor izgledati po završetku posla) koji uključuje: 3D prikaz svake prostorije ukoliko nije drugačije dogovoreno, , 3D prikaze raznih perspektivnih pogleda, prikaze karakterističnih pogleda
3.samim renderom vidimo odabrane boje i materijale, cjelokupan odabir namještaja, odabrana rasvjetna tijela, pozicioniranje u prostoru te finalni izgled prostora nakon intervencije dizajnera.

7. Što je nadzor projekta?

Nadzor nad radovima u interijeru jednom kada oni započnu. Planiramo i organiziramo proces radova, tj. izvođenje samih radova na projektu na način da organiziramo kupovinu, savjetujemo pri odabiru materijala i usluga, kontroliramo izvođače radova, usklađujemo ih, definiramo prioritete te raspored poslova po kronologiji, brinemo o planiranoj potrošnji.
Nadzor uključuje:
Prikupljanje više ponuda izvođača radova, odabir izvođača
Nadzor na licu mjesta sa obzirom na potrebne zahvate kod rekonstrukcije interijera
Odlazak u kupovinu sa klijentom (po potrebi)
Nadzor radova po fazama te savjetovanje
Odabir završnih materijala i interijerske opreme (namještaja) zajedno sa klijentom

8. Što je troškovnik?

Troškovnik obuhvaća opis svih potrebnih vrsta i količina graditeljskih, zanatskih te instalaterskih radova koje je potrebno izvoditi na uređenju unutarnjeg prostora. Detaljni troškovnik, sa svim vrstama radova, izrađuje se u svrhu prikupljanja ponuda za izvedbu graditeljskih, zanatskih i instalaterskih radova. Osim dizajnera interijera izrađuju ga stručnjaci drugih struka (građevinske, strojarske, arhitektonske i dr.) Kompleksne troškovnike – koji sadrže sve grupe radova (graditeljske, zanatske, instalaterske etc) izrađuju stručnjaci drugih struka te se naplaćuju zasebno.